Home>EDM /Leaflet>2024/3 EDM: 4 of the most popular fans for summer 2024

2024/3 EDM: 4 of the most popular fans for summer 2024

时间:2024-02-26

<h1><span style="font-size:24pt"><span style="font-family:宋体">4 of the most popular fans for summer 2024</span></span></h1> <ol> <li><span style="font-size:24pt"><span style="font-family:宋体">Folding Hand Fan</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="EN-US" style="font-size:24.0pt">Transparent PP round fan</span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="EN-US" style="font-size:24.0pt">PP six-fold molding fan</span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="EN-US" style="font-size:24.0pt">PP advertising fan</span></span></span></li> </ol>